Còn đâu chùa xưa...

SKĐS - Trước mắt tôi là một ngôi chùa xa lạ thay thế ngôi chùa ký ức năm xưa. Mảng ngói đất nung mới toanh cứng ngắc.

Một ngôi chùa làng bình yên.

Những hình ảnh đầu tiên của các bạn lớp 5a3 trước giờ G

Những hình ảnh đầu tiên của các bạn lớp 5a3 trước giờ G
Huyền Linh vô địch. Cổ động viên kiêm vũ công

Trailer Superdance Dance Crew và Huyền Linh Idol

Các bố mẹ thông cảm, thời gian gấp quá không có đủ time làm đẹp hơn.
http://www.youtube.com/watch?v=pGh4msQC2PI
http://www.youtube.com/watch?v=mfQpg9ZDrVE

Ảnh thành viên của Super Dance.

Trời mưa nên ảnh không được đẹp. Phải xử lý sang đen trắng....

Ảnh mẹ Bảo Hân chụp các con....











Lớp 5A3. Tiểu học Ban Mai. Chủ nhật 15/12/2013. Phần 5

Tiếp theo.....chưa biên tập.....

Lớp 5A3. Tiểu học Ban Mai. Chủ nhật 15/12/2013. Phần 4

Phần tiếp theo ............Ăn uống, hát hò
(Thêm ảnh của một số bố mẹ....)

Lớp 5A3. Tiểu học Ban Mai. Chủ nhật 15/12/2013. Phần 3

Hình ảnh chưa chọn lọc của độ Super Dance


Lớp 5A3. Tiểu học Ban Mai. Chủ nhật 15/12/2013. Phần 2

Thôi thì cứ đẩy hết lên đây. Biên tập sau vậy. Các bố mẹ thông cảm nhé.

Lớp 5A3. Tiểu học Ban Mai. Chủ nhật 15/12/2013. Phần 1

Hình ảnh chỉ mang tính thời sự
Các bố mẹ đợi ảnh mình sẽ post dần dần. Thông cảm về sự chậm trễ vì bận quá.
Đây là những hình ảnh đầu tiên trong chuyến đi. Sẽ đưa dần dần nhưng chắc chắn trong ngày hôm nay là hết.